Yaşam

Tahlil Sonuçları Anlamları Nelerdir? Ne Anlama Gelir?

Tahlil sonuçları elinize geçtiği zaman doktora göstermeden önce kendiniz sonuçlar hakkında bilgi edinmeyi isteyebilirsiniz. Doktordan önce teşhis koymaya çalışmak yerine, tahlil sonuçları kısaltmaları hakkında bilgi edinmek istiyor olabilirsiniz.

İdrar, kültür ya da kan tahlilleri için verilen sonuçlar genellikle aynı kısaltmaları kullanmaktadır. Çünkü Türkiye’deki tahlil laboratuvarlarının büyük bir çoğunluğu aynı kısaltmaları kullansa bile bazı değerlerin farklı şekillerde kısaltıldıkları da görülebilir.

Kan Tahlili Kısaltmaları ve Açıklamaları Nedir?

Bazı hastalıkların teşhis edilmesi için doktorunuz kan sayımı isteyebilir. Çünkü kan tahlili sonuçlarına göre bazı hastalıkların neden olduğu yükseklik ya da düşüklük teşhis edilebilmektedir. Aşağıdaki sonuçlar hakkında daha fazla bilgi almak için linklere tıklayabilirsiniz.

 • Hemogram: Tam kan sayımı olarak bilinmektedir.
 • HGB: Hemoglobin anlamına gelir. Kanda yer alan toplam hemoglobin miktarını göstermektedir. Kan içerisinde yer alan oksijen ile birleşmiş olan alyuvarlardır.
 • HCT: Hematokrit olarak bilinmektedir. Kanda bulunan eritrosit ve hemoglobin miktarını göstermektedir.
 • RBC: Kırmızı kan hücresinde yer alan ve kanda oksijen taşıyan hücreler olan alyuvar/eritorosit miktarını belirtir.
 • PLT: Anlamı plateletstir. Pıhtılaşmayı sağlayan hücreleri işaret eder. Trambosit sayısını açıklar. Akut enfeksiyonlarında ve demir eksikliği anemisi sorunlarında trombosit sayısına bakılmaktadır.
 • LYM: Lenfosit. Virüs, mantar gibi enfeksiyonlara karşı koruyan beyaz kan hücreleridir.
 • PDW: Kanda yer alan trombositlerin dağılım genişliğini göstermektedir.
 • MPV: Kan içerisinde bulunan trombositlerin ortalama büyüklüğüne işaret eder.
 • MCV: Oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin ortalama büyüklüğünü gösterir.
 • MCH: Eritrositlerde bulunan toplam hemoglobin miktarını göstermektedir.
 • RDW: Eritrositlerin dağılım genişliğini işaret eder.
 • MCHC: Yüzde olarak ifade edilir. Eritrosit hemoglobin konsantrasyonunu yüzde olan gösterir.
 • WBC: Akyuvarların sayısını gösterir.
 • CRP: Protein türüdür. C-Reaktif Protein’i işaret eder.
 • PNL: Nötrofiller olarak bilinir.
 • NE%: Yüzde olarak nötrofil değerini açıklar.
 • MO%: Monosit yüzdesini açıklar.
 • PRL: Prolaktin. hem kadınların hem de erkeklerin üreme sağlığı bakımından önem arz eden bir hormon olan Prolaktin miktarını açıklar.
 • LY%: Lenfosit yüzdesini açıklar.
 • Kreatinin: Kas içerisinde enerji kaynağı olarak görev üstlenen bir kreatin fosfat metabolitidir.
 • BA%: Bazofil yüzdesini açıklar.
 • PCT: Prokalsitonin. İltihaplanmalar ve enfeksiyona bağlı olarak yükselebilir.
 • EO%: Eozinofil yüzdesidir.

Kan Tahlili Sonuçları Anlamları

İdrar Tahlili Kısaltmaları ve Açıklamaları Nedir?

İdrar tahlili, vücutta bazı sorunların belirlenmesinde kullanılan bir tahlil yöntemidir. İdrar tahlili ile herhangi bir enfeksiyona ya da hastalığa yakalanıp, yakalanmadığınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Açıklamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için linklere tıklayabilirsiniz.

 • PRO: İdrarda bulunan protein miktarını açıklar. Normal şartlarda rastlanmaz ancak hamilelerde görülür.
 • GLU: İdrarda bulunan glikoz miktarına açıklık getirir.
 • SG: İdrarda bulunan dansiteyi işaret eder.
 • LEU: İdrarda bulunan lökosit miktarını açıklar.
 • NIT: İdrarda yer alan nitrit değerini gösterir.
 • KET: Genellikle açıklıkla ilgilidir. İdrarda yer alan keton miktarını açıklar.
 • BIL: İdrarda bulunan bilirubin değerini gösterir. Sağlıklı bir kişide bulunmaması gerekebilir.
 • ERY: İdrarda kan olduğunu belirtir.

İdrar Tahlili Sonuçları Anlamları

Biyokimya Tahlili Kısaltmaları ve Açıklamaları Nedir?

Biyokimya tahlilileri kan tahlili türü olarak, vücutta bulunan madde dengesizliğini ve bu dengesizliğin ne anlama gelebilecek olduğunu göstermek için vardır. Bu yüzden daha fazla bilgi almak için linklere tıklayabilirsiniz.

 • PHOS: Fosfor değerini gösterir.
 • UREA: Üre değerini açıklar.
 • CA: Kalsiyom değerine işare eder.
 • GLU: Kanda bulunan şeker oranını gösterir.
 • TP: Total protein hakkında bilgi verir.
 • UA: Ürik asit düzeyini gösterir.
 • BİL-D ve BİL-T: Bilirubin düzeyini gösterir.
 • ALP: Alkalen fosfataz anlamına gelir.
 • AST: Aspartat aminotransferaz anlamına gelmektedir.
 • LDH: Laktat dehidrogenaz düzeyini gösterir.
 • LDL: Kandaki yağ oranını gösterir.
 • TK: Toplam kolesterolün miktarını gösterir.
 • VLDL-K: VLDL Kolesterol hakkında bilgi verir.
 • CKMB: Kreatin Kinaz düzeyini gösterir.
 • AMYL: Amilaz Pankreas düzeyi hakkında bilgi verir.
 • FE: Demir miktarını gösterir.
 • TG: Trigliserid düzeyini gösterir.
 • Sodyum: Su ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi için kullanılır.
 • Potasyum: Asit-baz ve elektrolik dengesi hakkında bilgi alınır.
 • Klorür: Asit-baz ve elektrolit dengesi ile su metabolizması için kullanılır.
 • AKŞ: Açlık kan şekeri anlamına gelir.
 • TKŞ: Tokluk kan şekeri anlamına gelir.
 • Albumin: Protein sentezidir.
 • DBK: Demir Bağlama Kapasitesi hakkında bilgi verir.

Hormon Tahlili Kısaltmaları ve Açıklamaları Nedir?

Her bir hormon için ayrı bir şekilde yapılabilen, kandan ya da hormonun vücutta bulunan metabolizmasına göre idrar gibi vücut sıvılarından yapılan bir tahlildir. Hastalık tanısının konulması için elde edilen veriler değerlendirilir.

 • B12: B12 vitaminin değerini açıklar.
 • FOL: Folat eksikliğinin tanısı ve tedavisi takibinin değerlendirilmesi için kullanılır. Folik asit.
 • FERR: Kronik hastalık anemisi, hemakromatozis, demir eksikliği anemisi, talaesi ve demir yükleme tedavisinin takibi için kullanılabilmektedir. Ferittin.
 • TSH: Troid fonksiyonlarının değerlendirilmesi için ve tedavinin takip edilmesi için kullanılır. Tiroid Uyarıcı Hormon.
 • T3-T4-FT3-FT4: Troid fonksiyonlarının değerlendirilmesi adına kullanılmaktadır. Total T3, Total T4, Serbest T3, Serbest T4.
 • E2: Estradiol.
 • AFP: Kötü huylu tümürler için kullanılan bir belirleyicidir. Alfa-Fetoprotein.
 • PSA – Free PSA: Prostat hastalıklarının takibi ve tanısı için kullanılmaktadır. Prostat Spesifik Antijen.
 • CEA: Kanserin belirlenmesi için kullanılabilir.
 • BHCG: Gebelik ve in vitro fertilizasyon hastalarının takibi için kullanılır. Beta HCG.
 • CA 125: Yumurtalık kanserinin takibinde kullanılan tümor belirleyicisidir.
 • CA 19-9: Kanser tanısı için kullanılır.
 • CA 15-3: Meme kanserinin tedavisi ve tanısının takibi için kullanılır.

Hangi Tahlilde Hamilelik Çıkar?

Yapılan hormon tahlilinde gebeliğin olup olmadığı beta HCG hormonu ile test edilir. Aynı zamanda da yapılan idrar tahlilinin sonucunda da PRO değerlerine bakılarak hamilelik durumu anlaşılabilir.

Karaciğer Tahlilleri Hangileri?

Karaciğer fonksiyon testleri, kan testleridir. Aşağıdaki değerlere bakılır;

 • AST
 • Bilirubin
 • ALT
 • ALP
 • Albumin
 • GGT
 • PTT
 • LDH

Romatizma Tahlilleri Hangileri?

Romatizma tanısı için birden fazla tahlil kullanılabilmektedir. En fazla kullanılanlar aşağıdaki gibidir;

 • ANA
 • ANCA
 • PPD
 • CCP
 • IgA
 • RF
 • IgG
 • RF

İdrar Tahlili Ne Kadar Sürede Çıkar?

Doktorunuz tarafından idrar tahlilinin hangi hastalıklar ya da durumlar için istendiği sonucun çıkma süresi farklılık göstermektedir. Bu yüzden idrar tahlili sonucu ne zaman çıkar sorusuna verilebilecek doğru bir yanıt bulunmamaktadır.

Neden Tahlil Yapılır?

Genel sağlık durumunuzun belirlenmesi, çeşitli hastalık ve durumların teşhis edilmesi ya da izlenmesi için tahlil yapılmaktadır. Önleyici tedavilerin başlatılması için de bazı tahliller yapılabilmektedir.

Ferdiye

Yemek tariflerden püf noktalara, cilt bakımından modaya, hamilelikten sağlığa, alışverişten dekorasyon hakkında birçok bilgiyi değerli okuyucuları ile paylaşmaktadır.
Başa dön tuşu